پارتیکل سایزر

 • فروش پارتیکل سایزر ST9300

  فروش پارتیکل سایزر 9300 ST کمپانیBettersize

  آماده‌سازی نمونه دستگاه های پارتیکل سایزر کمپانی

  Bettersize

  خرید پارتیکل سایزر / فروش پارتیکل سایزر / پارتیکل سایزر چیست / کاربرد های پارتیکل سایزر

  برای بدست‌آوردن نتايج صحيح، دقيق و تکرارپذير از دستگاه‌های اندازه‌گيری دانه‌بندی به کمک نور ليزر بايستی به نکاتی در تهيه نمونه مورد سنجش برای دستگاه توجه نمود که در ذيل به شرح آنها می‌پردازيم :

  1-     نمونه‌‌برداری مناسب :

  هر روز در بازار عرضه دستگاه‌های متنوع با دقت بالا و توانايی انجام آزمايشات به‌صورت خودکار رو به رشد است اما اين‌گونه کمپانی‌ها توجه کمتری به آماده‌سازی نمونه و روش‌های آن می‌نمايند هر چند که اهميت آن کمتر از خود دستگاه نيست يکی از خطاهايی که اکثر اوقات در سنجش دانه‌بندی اتفاق می‌افتد مربوط به زمانی است که نمونه از ابتدا برداشت شده و به دستگاه وارد شده است. متخصصين فرآيند در تعجب هستند که چگونگی نمونه‌ها بدون هيچگونه توجه و دقتی برداشته شده‌اند و بعد از آزمايش نتايج آنها بدون هيچگونه پرسشی مورد قبول واقع شده‌اند. تناقص در تکرار‌پذيری نتايج اغلب شک ما را در مورد دستگاه اندازه‌گيری بالا می‌برد اما علت خطا چيز ديگری است و آن ناهمگونی نمونه می‌باشد. نتايج در صورتی تکرارپذير خواهد بود اگر نمونه آزمايش شده بيانگر کل موادی باشد كه مورد استفاده قرار می‌گيرد.