آدرس : تهران ، خيابان سهروردي شمالي، خیابان میرزای زینالی شرقی پلاک 61 واحد 7
تلفن دفتر فروش : 0098(21)88397511-88401700
تلفن دفتر مركزي : 0098(21)88762949-88763604-88762691-88766179
موبایل : 09197646429
فکس : 0098(21) 86125438
پست الکترونیک : samadi@aratajhiz.com
پست الکترونیک : Hatef.samadi@gmail.com
تلگرام : http://telegram.me/aratajhizpharmed

بایگانی شمسی