آدرس : تهران ، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر . کوچه رهبر ، پلاک 5

تلفن دفتر فروش : 88762691- 88762949

تلفن دفتر مركزي : 88525279-88763604

تلگرام http://telegram.me/aratajhizpharmed

بایگانی شمسی