• aTs_Seite_360_Bild_0001

bod متر | خرید bod متر | فروش bod متر

در انبار فروشگاه: موجود است

مشاهده سریع محصول

bod متر | خرید bod متر | فروش bod متر

 

 

BOD متر 6 خانه

محدوده اندازه گیری: 0…40/80/200/400/800/2000/4000 میلی گرم برلیتر

دمای محیط: 65+…..25-

Operating range: 500 – 1100 hPa