• 38612_1415289482

خرید منتل / فروش منتل آزمایشگاهی / شوف بالن ازمایشگاهی E103

در انبار فروشگاه: موجود است

مشاهده سریع محصول

خرید منتل / فروش منتل آزمایشگاهی / شوف بالن ازمایشگاهی E103

شوف بالن تک خانه آنالوگ    MTOPS  E103 کره

E103:  500ml- up to450° C

شوف بالن وسیله ای مناسب جهت ایجاد حرارت بالا و یکنواخت،  جهت انواع آزمایش ها . در انواع آنالوگ و دیجیتال و با همزن مغناطیسی