• cid
  • cid

خرید و فروش سطح سنج برگ پرتابل CI203

در انبار فروشگاه: موجود است

مشاهده سریع محصول

خرید و فروش سطح سنج برگ پرتابل CI203

خرید سطح سنج برگ / فروش سطح سنج برگ / قیمت سطح سنج برگ / کاریردهای سطح سنج برگ / سطح سنج برگ چیست

برای اندازه گیری مساحت برگ در زمین های زراعی و مراتع و جنگل ها و  جهت انالیزهای فیزیولوژی گیاهی استفاده می شود این دستگاه ها توانیی اندازه گیری فاکتور های مساحت و محیط و طول و عرض گیاه را دارند و کلیه دیتاها جمع اوری می شود. این روش با دقت یک دهم متربع و روش غیر تخریبی برای بدست اوردن نتایج می باشد