تانک ازت چیست

 • تانک ازت YDS 35

  تانک ازت چیست |فلاسک نیتروژن | فلاسک ازت مایع/ YDS -35

  تانک ازت 35 لیتری طرح MVE  امریکا

  مدل : YDs-35

  شرح کالا : 35 لیتری

  مدت نگهداری به روز با کارکرد: 193 ،

  بدون کارکرد: 250

 • فروش تانک ازت YDS-3

  تانک ازت | خرید تانک ازت | فروش تانک ازت / YDS-3

  تانک ازت یا تانک نیتروژن آزمایشگاهی | خرید تانک ازت | فروش تانک ازت

   

  تانک ازت 3 لیتری تحت لیسانس MVE

  ظرفیت وزن خالی دهانه کانتینر قطر کانتینر ارتفاع کانتینر مقدار تبخیر زمان تبخیر ازت قطر خارجی کانیستر ارتفاع کانیستر تعداد کانیسترها ظرفیت موجود
  (یک طبقه)
  کاور قیمت فروش

  (به ریال)

  واحد لیتر کیلوگرم میلی متر میلی متر میلی متر لیتربرروز روز میلی متر میلی متر Ea Ea Ea Ea
  YDS-3 3.15 3.2 50 224 429 0.12 26 38 120 6 792 1788 دارد
  ظرفیت وزن خالی دهانه کانتینر قطر کانتینر ارتفاع کانتینر مقدار تبخیر زمان تبخیر ازت قطر خارجی کانیستر ارتفاع کانیستر تعداد کانیسترها ظرفیت موجود
  (یک طبقه)
  کاور قیمت فروش

  (به ریال)

  واحد لیتر کیلوگرم میلی متر میلی متر میلی متر لیتربرروز روز میلی متر میلی متر Ea Ea Ea Ea
  YDS-3 3.15 3.2 50 224 429 0.12 26 38 120 6 792 1788 دارد