تماس با ما

 

دفتر مرکزی

آدرس : تهران ، خيابان سهروردي شمالي، خیابان میرزای زینالی شرقی پلاک ۶۱ واحد ۷

تلفن دفتر فروش : ۰۰۹۸(۲۱)۸۸۳۹۷۵۱۱-۸۸۴۰۱۷۰۰

تلفن دفتر مركزي : ۰۰۹۸(۲۱)۸۸۷۶۲۹۴۹-۸۸۷۶۳۶۰۴-۸۸۷۶۲۶۹۱-۸۸۷۶۶۱۷۹

موبایل : ۰۹۱۲۴۵۸۶۰۵۴

فکس : ۰۰۹۸(۲۱) ۸۶۱۲۵۴۳۸

پست الکترونیک  : samadi@aratajhiz.com

پست الکترونیک : Hatef.samadi@gmail.com

تلگرام : http://telegram.me/aratajhizpharmed